Warmte en Vocht / Heat and Moisture transfer

Het comfort van een binnenklimaat wordt in grote lijnen bepaald door de thermische eigenschappen. Bij het verkrijgen van een ideale temperatuur komen verschillende bouwtechnische elementen kijken, in dit onderdeel ligt de nadruk op warmtetransport en -overdracht.

N.B. See subtheme “Heat transfer by irradiation” for the English module “WE021 – Solar irradiation and atmospheric irradiation”.

 

Modules

Niet-stationair warmtetransport

In de bouwfysica moet rekening worden gehouden met bijv. het verloop van de buitentemperatuur over een jaar en het verloop van de zonbestraling over een dag. Dit zijn de zgn. periodieke randvoorwaarden en kunnen berekend worden met behulp van een Fourierreeksontwikkeling met één of meerdere sinusfuncties. Het toepassen van deze periodieke functies bij het berekenen van temperaturen en warmtestromen in samengestelde scheidingsconstructies beperkt de complexiteit die ontstaat bij toepassing van willekeurige randvoorwaarden.

Thermische isolatie en stationair warmtetransport

Om te voorkomen dat een gebouw te veel warmte (en dus kostbare energie) verliest en een comfortabel binnenklimaat behouden blijft wordt thermische isolatie in de gevel toegepast. Om verschillende typen thermische isolatie te vergelijken worden hier handvaten gegeven voor het berekenen van de isolatiewaardes van een aantal samengestelde scheidingsconstructies.

Warmteoverdracht door straling / Heat transfer by irradiation

Bij het berekenen van de warmteoverdracht door straling tussen bijvoorbeeld bouwdelen onderling en bouwdeel en lucht komen de zichtfactor en de warmteoverdrachtscoëfficiënt aan bod. Daarnaast worden de wijzen behandeld hoe bepaalde bouwdelen reageren op verschijnselen ten gevolge van de straling van de zon.

Warmteoverdrachtsmechanismen

Het transport van warmte heeft gewoonlijk op drie verschillende wijzen plaats: door geleiding (vooral in vaste materialen), door convectie (massatransport) en door straling (emissie van infrarode – elektromagnetische – straling). In dit subthema wordt in algemeen ingegaan op bovengenoemde methoden en specifiek op de rol van deze methoden op de weerstand van een spouw en de reactie van een bouwdeel en binnenklimaat op de effecten van zonstraling.

Vochtransport

De basis van vochttransport,- opname en -balans in verband met andere fysische factoren wordt hier bondig beschreven.