4. Binnenisolatie van buitenmuren

Aan de buitenzijde isoleren is altijd het beste, maar bij de oudere gebouwen/woningen vindt men het doorgaans niet wenselijk om het buitenaanzicht “metselwerk” aan te tasten. Bij monumenten is dit sowieso niet mogelijk.

De warmteweerstand van een niet geïsoleerde spouwmuur of massieve muur is erg laag. Isoleren is dus beslist noodzakelijk uit het oogpunt van energiebesparing. Door de lage warmteweerstand is echter ook de oppervlaktetemperatuur aan de binnenzijde als het koud is buiten erg laag, waardoor er kans bestaat op schimmelvorming. Ook daarom is isoleren noodzakelijk.

Bij een spouwmuur vormt de luchtlaag (spouw) een natuurlijke barriere voor het doorslaande regenwater. Die is er niet bij “steensmuren”. Bij isoleren aan de binnenzijde van met name massieve muren zijn er een aantal punten die extra aandacht behoeven:

 • vorstschade aan het metselwerk
 • scheurvorming door thermische lengteveranderingen
 • waterdoorslag (regen)
 • optrekkend vocht
 • inwendige condensatie
 • aantasting van in de muur opgelegde houten balken
 • koudebruggen

Deze notitie is er één van een serie

 1. Energiebesparing en binnenklimaat – alles hangt met elkaar samen
 2. Waar te beginnen met isoleren en hoe zwaar …
 3. Isolatie, ventilatie, condensatie en schimmelvorming
 4. Binnenisolatie van buitenmuren

Zie ook: Binnenisolatie van buitenmuren | Vlaanderen.be

Auteur

Kees (ir. A.C.) van der Linden

Delft, 27 december 2019

kees@aacee.nl