2. Waar te beginnen met isoleren en hoe zwaar …

Kleine oppervlakken hoeven niet altijd zwaar te worden geisoleerd - hoe stel je prioriteiten.

Bij nieuwbouw zijn er minimale eisen voor de isolatiewaarde, maar het is altijd interessant om verder te gaan en een optimale isolatiewaarde te vinden waarbij er evenwicht is tussen investeringskosten en de energiekosten in de gebruiksfase.

Ook bij bestaande bouw kun je proberen het optimum te vinden, maar meestal bepaalt de aanwezige situatie al wat mogelijk is. Verder is het niet zinvol om heel kleine oppervlakken ook erg zwaar te willen isoleren als dat problemen met zich meebrengt. Immers een klein vlak geeft sowieso weinig warmteverlies betrokken op het gebouw als geheel. Je kunt prioriteiten stellen.

Deze notitie is er één van een serie

  1. Energiebesparing en binnenklimaat – alles hangt met elkaar samen
  2. Waar te beginnen met isoleren en hoe zwaar …
  3. Isolatie, ventilatie, condensatie en schimmelvorming
  4. Binnenisolatie van buitenmuren

Auteur

Kees (ir. A.C.) van der Linden

Delft, 1 april 2020

kees@aacee.nl