Het transport van warmte heeft gewoonlijk op drie verschillende wijzen plaats: door geleiding (vooral in vaste materialen), door convectie (massatransport) en door straling (emissie van infrarode – elektromagnetische – straling). In dit subthema wordt in algemeen ingegaan op bovengenoemde methoden en specifiek op de rol van deze methoden op de weerstand van een spouw en de reactie van een bouwdeel en binnenklimaat op de effecten van zonstraling.

Modules