5. Isoleren, hoe en waarmee?

In deze notitie wordt kort aangegeven hoe en met wat voor materiaal verschillende delen van de gebouwomhulling (dak, gevel, vloer) kunnen worden geisoleerd. De notitie bevat een groot aantal verwijzingen naar relevante websites, waarvan die van Milieu Centraal de belangrijkste is.