Reflecterende isolatie – zin en onzin

Isolatiematerialen waarbij gebruik wordt gemaakt van reflecterende folies zijn behoorlijk in opmars. Bij sommige daarvan wordt meer beloofd dan fysisch mogelijk is. Dat is jammer, want daarmee brengen ze de hele bedrijfstak in diskrediet.

Los daarvan is het zo dat dat “reflecteren” alleen maar echt interessant is aan de oppervlakken van het totale pakket, als dat in een spouw naar een andere constructie op enige afstand (minimaal 20 mm) kijkt.

Binnen in het pakket wordt uiteraard ook stralingsuitwisseling onderdrukt, maar dat draagt maar in beperkte mate bij aan de warmteweerstand van het pakket op zich.

In deze publicatie wordt eerst gekeken naar de warmte overdracht in een spouw, daarna komt het uit meerdere laagjes opgebouwde isolatiepakket zelf aan de orde. Tenslotte wordt ook gekeken naar wat spouwen met (eventueel meerdere) reflecterende lagen kunnen doen in gevels, vloeren en daken. De richting van de warmtestroom is daarbij heel belangrijk. Alleen als de warmtestrom naar beneden is gericht (vloeren) kom je met reflecterende lagen tot hoge isolatiewaarden.

Aanwijzingen voor het ontwerpen en uitvoeren van reflecterende isolatie voor gevels, daken en vloeren kun je vinden in Publicatie 625.12 (2013) van SBRCurnet “Ontwerprichtlijn reflecterende isolatie”.

Voor meer achtergronden zie de publicaties hiernaast onder “Archief”. En een buitengewoon goed rapport over “het berekenen van thermische prestaties van dunne reflecterende producten” van het WTCB in Brussel vind je hier: rapport nr. 9 WTCB (2006).

Kees (ir. A.C.) van der Linden, AaCee Bouwen en Milieu 28 april 2017