Warmteoverdracht door straling

Bij het berekenen van de warmteoverdracht door straling tussen bijvoorbeeld bouwdelen onderling en bouwdeel en lucht komen de zichtfactor en de warmteoverdrachtscoëfficiënt aan bod. Daarnaast worden de wijzen behandeld hoe bepaalde bouwdelen reageren op verschijnselen ten gevolge van de straling van de zon.