Bekijk hier het Energievademecum per hoofdstuk. Soms duurt het even voordat een hoofdstuk opgevraagd is.

Energievademecum

energiebewust ontwerpen van nieuwbouw­woningen


Bijlage 5 Indicatie energietarieven

Afbeelding B.5-1 geeft een indicatie van de energietarieven voor kleinverbruikers (o.a. huishoudens) in 2017, inclusief btw en toeslagen (bron o.a. Milieu Centraal). Elk energiebedrijf en netbeheerder hanteert eigen tarieven, daarom zijn de in afbeelding B.5-2 genoemde bedragen indicatief.

Afb. B.5-1 Indicatie energie tarieven (2017)

Energiebron Eenheid Kosten [€]
Aardgas 0,64
Elektriciteit kWh
Normaaltarief 0,21
Dagstroom/nachtstroom 0,22/0,20

Afb. B.5-2 Indicatie vaste bijkomende kosten per jaar (2016/2017) in Euro’s (€) voor levering en netbeheer

Elektriciteit Aardgas Totaal
275 + 195 470
Teruggaaf energiebelasting -373
Warmtelevering

De maximum tarieven voor warmtelevering (blok- en stadsverwarming) wordt jaarlijks vastgesteld door de Autoriteit Consument en Markt (ACM). Voor 2016 zijn de tarieven inclusief btw als volgt:

  • Vastrecht inclusief meettarief: € 300,- per jaar (afgerond);
  • Per GJ warmte: € 22,66.
Overzicht netbeheerders van elektriciteit en gas en andere nutsbedrijven

Zie EnergiePortal voor contactgegevens voor elektriciteit en gas. Via mijnaansluiting.nl zijn ook de andere nutsbedrijven (water, riool, media, communicatie te vinden per postcodegebied.

uitgave
Klimapedia, kennisbank voor bouwfysica, binnenmilieu, installaties en duurzaamheid, vijfde, herziene uitgave, 2017
ISSO, kennisinstituut voor de installatiesector, 2017

Versie 5.10

tekst & samenstelling
BOOM-SI, Milieukundig Onderzoek-& OntwerpBuro, Delft
ir. Ernest Israëls
ir. Frank Stofberg

Klankbordgroep
ir. Claudia Bouwens (NEPROM, Lente-akkoord)
ir. Leo Gommans (Faculteit Bouwkunde TU Delft, Hogeschool Zuyd, Heerlen)
ir. Kees van der Linden (Klimapedia, AaCee Bouwen en Milieu)
drs. ing. Harry Nieman (Instituut voor Bouwkwaliteit / Hogeschool Windesheim-Zwolle)
drs. ing. Michel Verkerk (ISSO)
ing. Klaas de Vries (RVO.nl)
ir. Harry van Weele (ISSO)
drs. Ruud van Wordragen (RVO.nl)

opdrachtgever
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl)
De uitgave 2015 is op verzoek van de partners van het Lente-akkoord gerealiseerd, de actualisatie 2017 op verzoek van RVO.

Illustraties
ISSO en BOOM-SI, tenzij anders vermeld

Fotografie
BOOM-SI, tenzij anders vermeld

gerelateerd