Bekijk hier het Energievademecum per hoofdstuk. Soms duurt het even voordat een hoofdstuk opgevraagd is.

Energievademecum

energiebewust ontwerpen van nieuwbouw­woningen


Bijlage 4 Referentiewoningen van RVO

Er zijn zes referentiewoningen van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) (voorheen van Agentschap NL):

  • Tussenwoning (in rijtje laagbouwwoningen);
  • Hoekwoning (in rijtje laagbouwwoningen);
  • Twee-onder-één-kapwoning;
  • Vrijstaande woning;
  • Galerijcomplex;
  • Appartementencomplex.

Van alle referentiewoningen is (door RVO) een EPC berekend voor de basisvariant (EPC = 0,4), voor de energieneutrale variant (BENG) en voor collectieve maatregelen (EMG1 en EMG2).

In het Energievademecum worden de basisvarianten van de referentiewoningen [247] als uitgangspunt genomen. Deze woningen, met de daarin getroffen energiebesparende maatregelen, vormen een basis van waaruit een ontwerpproces kan starten voor verdergaande energiebesparende maatregelen. Zie paragraaf 3.4 voor het effect van afzonderlijke maatregelen op de EPC in de twee-onder-een-kapwoning voor de EPC van diverse pakketten in de referentiewoningen. Er zijn op de site van RVO voor alle basisvarianten twee pakketten met maatregelen uitgewerkt met als belangrijkste verschil het ventilatiesysteem. In het ene pakket is gebalanceerde ventilatie met WTW en CO2-sturing op de afvoer toegepast (systeem D3), in het andere natuurlijke toevoer via winddrukgestuurde roosters en mechanische afvoer met CO2-sturing op de afvoer van woonkamer + open keuken (systeem C4a). In dit Energievademecum wordt in het algemeen het eerst genoemde pakket (dus met systeem D3) als uitgangspunt genomen waarbij het elektriciteitsverbruik van ventilatoren voor ventilatie volgens kwaliteitsverklaringen (in plaats van forfaitaire waarden) is ingevoerd. Als in een specifieke situatie het andere pakket (met systeem C4a) gebruikt is, wordt dit altijd vermeld.

uitgave
Klimapedia, kennisbank voor bouwfysica, binnenmilieu, installaties en duurzaamheid, vijfde, herziene uitgave, 2017
ISSO, kennisinstituut voor de installatiesector, 2017

Versie 5.10

tekst & samenstelling
BOOM-SI, Milieukundig Onderzoek-& OntwerpBuro, Delft
ir. Ernest Israëls
ir. Frank Stofberg

Klankbordgroep
ir. Claudia Bouwens (NEPROM, Lente-akkoord)
ir. Leo Gommans (Faculteit Bouwkunde TU Delft, Hogeschool Zuyd, Heerlen)
ir. Kees van der Linden (Klimapedia, AaCee Bouwen en Milieu)
drs. ing. Harry Nieman (Instituut voor Bouwkwaliteit / Hogeschool Windesheim-Zwolle)
drs. ing. Michel Verkerk (ISSO)
ing. Klaas de Vries (RVO.nl)
ir. Harry van Weele (ISSO)
drs. Ruud van Wordragen (RVO.nl)

opdrachtgever
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl)
De uitgave 2015 is op verzoek van de partners van het Lente-akkoord gerealiseerd, de actualisatie 2017 op verzoek van RVO.

Illustraties
ISSO en BOOM-SI, tenzij anders vermeld

Fotografie
BOOM-SI, tenzij anders vermeld

gerelateerd