Stedebouwfysica

Stedebouwfysica

Het nauwkeurig toepassen van bouwfysiche kennis op stedenbouwkundig niveau kan grote klimaattechnische problemen op kleinere schaal voorkomen. Zo kan het plaatsen van een groot kantoorgebouw tussen snelweg en basisschool voor een naastgelegen schoolplein een veel comfortabeler klimaat creëren dan wanneer het kantoor er niet had gestaan. Dit onderdeel zal nader ingaan op de integratie van bouwfysische aspecten op een grote schaal.

Gebouw en Omgeving

Gebouwen en de omgeving waar ze onderdeel van zijn, hebben een consante interactie middels verschillende fysische verschijnselen en menselijk gedrag. En wat houden deze interacties precies in? Hoe kan hier naar ontworpen worden? Dat zijn vragen waar dit onderdeel antwoord op geeft.