Onderzoeksmethoden

Bouwfysica is een vakgebied waarbij de competentie ‘onderzoeken’ van groot belang is. Het doen van valide en betrouwbaar bouwfysisch onderzoek kan alleen met begrip van verschillende onderzoeksmethoden. In dit onderdeel zullen daarom  verschillende onderzoeksmethoden besproken. Dit thema is nog in ontwikkeling, maar hieronder vast een kleine handreiking.

Drie kleine notities: OnderzoeksvragenOpzet meetprotocolStappenplan meetstrategie (klik op de link)

En dan als voorbeeld het “Meetplan Jachthuis Sint Hubertus”, met dank aan de opstellers.

Tenslotte een link naar het boek “Wat is onderzoek” van Nel Verhoeven.

En een uitgebreid artikel van Theo van der Voordt: “Methoden en Technieken van Onderzoek voor Bouwkunde”.

Documenten geplaatst ACL_201013