Ontwerp, Proces en Kwaliteit

Ontwerp, Proces en Kwaliteit

Om van een gebouw een kloppend totaalplaatje te maken dat voldoet aan alle gestelde eisen (zowel programmatisch, stedenbouwkundig, esthetisch als klimaattechnisch) is een integraal ontwerp proces essentieel. Bovendien worden zo aanvullende en meestal dure bouwkundige of installatietechnische voorzieningen voorkomen. In dit onderdeel wordt in het algemeen gefocust op dit integraal ontwerpproces en in het bijzonder op het klimaattechnische onderdeel.

Integraal Ontwerpen

Integraal ontwerpen is gericht op het realiseren van een ontwerp waarin de interne en externe voorwaarden als het ware zijn verweven in het ontwerp. Aanvullende en meestal dure bouwkundige of installatietechnische voorzieningen worden hierdoor voorkomen.