Binnenmilieu en Gezondheid

Dit Thema is verdeeld in 2 subthema’s:

 

 

a. Behaaglijkheid

Een behaaglijk binnenklimaat is de basis voor een duurzaam leefklimaat. Er zijn onder dit thema verschillende documenten opgenomen voor een uitleg hoe een bouwfysisch verantwoord behaaglijk binnenklimaat kan worden gerealiseerd. Behaaglijkheid is essentieel voor een goed binnenklimaat. In de rechterkolom zijn verschillende publicaties opgenomen m.b.t. een gezond binnenklimaat.

b. Ventilatie en Spuien

Verse lucht is essentieel voor het goed functioneren van de gebruikers van een gebouw. Er zijn verschillende manieren om het binnenklimaat van buitenlucht te voorzien, deze zijn onder te verdelen in mechanische en natuurlijke wijzen. Dit onderdeel focust op deze twee manieren en hun relatie tot thermische eisen, luchtstromingen, wind en bouwfysische grondslag.