Licht en Bezonning / Light and Sun

In tweevoud heeft de zon direct invloed op een gebouw: warmte en licht. Het eerste aspect kan onder andere gebruikt worden als alternatieve verwarmingsbron, het tweede bijvoorbeeld als natuurlijke verlichting. Dit onderdeel focust op de regelgeving, fysische grondslag en verschillende vuistregels en ontwerpconcepten.

Kunstlicht

Visueel comfort / Visual comfort

Hoe resulteert zonlicht in een comfortabel verlichte verblijfsruimte in een gebouw? In dit thema worden verschillende meetbare en niet-meetbare aspecten behandeld, zoals de daglichtfactor, normen, basisbegrippen en reflecties.

Zonwarmte en beschaduwing

Algemene gegevens van zonnestraling, zoals zonnestand berekeningen en intensiteits berekeningen, worden hier toegepast op de bebouwde omgeving. De zonnestad heeft op verschillende manieren invloed op het gebouw, daarom is het belangrijk deze gegevens in het beginstadium van een ontwerp reeds toe te passen.

Daglicht algemeen