b. Ventilatie en Spuien

Verse lucht is essentieel voor het goed functioneren van de gebruikers van een gebouw. Er zijn verschillende manieren om het binnenklimaat van buitenlucht te voorzien, deze zijn onder te verdelen in mechanische en natuurlijke wijzen. Dit onderdeel focust op deze twee manieren en hun relatie tot thermische eisen, luchtstromingen, wind en bouwfysische grondslag.

- b1. Luchtstroming

Er zijn verschillende krachten die een rol spelen bij de beweging van een lucht in en rond een gebouw. In dit subthema uitgelegd welke krachten dit zijn, hoe ze invloed hebben op de ventilatie van een gebouw en op welke manier ze efficiënt zijn te gebruiken.

- b2. Luchtverversing

Natuurlijke ventilatie, mechanische ventilatie en combinaties van de twee zijn manieren om een gebouw van schone lucht en een aangenaam klimaat te voorzien. In dit subthema meer over de basisprincipes, berekeningen en toepassingen ervan.