Er zijn verschillende krachten die een rol spelen bij de beweging van een lucht in en rond een gebouw. In dit subthema uitgelegd welke krachten dit zijn, hoe ze invloed hebben op de ventilatie van een gebouw en op welke manier ze efficiënt zijn te gebruiken.

Modules