Dictaat Licht 2012

Dit dictaat behandeld de basistheorie rondom verlichting. Hoofdstuk 1 heet “Gebouw en licht”. Hierin wordt de basistheorie behandeld met de bijbehorende symbolen en formules. In hoofdstuk 2 “Mens en licht” wordt kort weergegeven wat de invloed van licht is op de mens en zijn waarnemingen. In het laatste hoofdstuk wordt ingegaan over het ontwerpen met licht.

 

Samenstelling
L. Looijen / M. van der Laan

Auteur ir. M. Aarts
TU Eindhoven, Faculteit Bouwkunde