Visueel comfort / Visual comfort

Hoe resulteert zonlicht in een comfortabel verlichte verblijfsruimte in een gebouw? In dit thema worden verschillende meetbare en niet-meetbare aspecten behandeld, zoals de daglichtfactor, normen, basisbegrippen en reflecties.

Modules