Arbo

Leerbundel Arbeidsomstandigheden

In deze leerbundel zal materiaal bijeen worden gebracht over “arbeidsomstandigheden” in gebouwen. Voor een belangrijk deel zal dat gebeuren d.m.v. links naar instellingen die hierover materiaal/informatie verschaffen.

De onderwerpen die aan de orde komen zijn “Thermisch Comfort”, “Luchtkwaliteit”, “Akoestiek”, Verlichting”.

 

Algemeen

Door TVVL eis in samenwerking met andere organisaties een “PVE Gezonde Kantoren – 2018” uitgebracht. Om te kunnen downloaden moet je je mogelijk eerst registreren op www.tvvlconnect.nl. Hierin wordt ook op alle vier de deelgebieden ingegaan.

 

Thermisch Comfort

Zie hiervoor het subthema “Thermisch Comfort, binnencondities en robuust binnenklimaat”.

 

Luchtkwaliteit

Zie hiervoor onder andere ISIAQ (International Society of Indoor Air Quality).

Verder is er ook een publicatie “PVE Frisse Scholen”.

 

Akoestiek

Zie hiervoor onder andere de website van NAG (Nederlands Akoestisch Genootschap).

 

Verlichting

Zie hiervoor de NSvV (Nederlandse Stichting voor Verlichtingskunde)

en ook het Belgische “Groen licht Vlaanderen” en van het WTCB in Brussel de publicatie “Licht in Scholen”.

Verder staat er ook veel informatie over labeling van lampen en andere regelgeving op de website van de Europese Commissie.