Elektrische Installaties

Van de opwekking van elektriciteit door windmolens of een kerncentrale, via het transport over het hoogspanningsnet, tot het benodigde vermogen in een woning of bedrijfspand en het aantal gewenste stopcontacten in een slaapkamer: dit onderdeel gaat over elektriciteit.

Modules