SNM Gebouwde Omgeving

Milieuprestatie en Circulair Bouwen

De leerbundels Milieuprestatie en Circulair Bouwen worden uitgegeven door de Stichting Nationale Milieudatabase en zijn primair ontwikkeld voor het onderwijs, maar bieden uitgebreid informatie voor iedereen die zich meer in dit onderwerp wil verdiepen.

De leerbundels staan op de website van de Stichting nationale Milieudatabase; via de links hieronder kom je daar terecht.

Milieuprestatie voor de opleiding Bouwkunde:

https://milieudatabase.nl/nl/nmd-academy/lesmateriaal-hbo-mbo/lesmateriaal-milieuprestatie-en-circulair-bouwen/

Milieuprestatie voor de opleiding Civiele Techniek:

https://milieudatabase.nl/nl/nmd-academy/lesmateriaal-hbo-mbo/lesmateriaal-milieuprestatie-gww/

Het lespakket biedt uitleg over het stelsel van milieuprestatie en geeft inzicht in de betekenis ervan voor GWW-sector op de weg naar een duurzame en circulaire bouweconomie.

En dan nog het nog in ontwikkeling zijnde onderdeel NMD-Academy https://milieudatabase.nl/nl/nmd-academy/

 

instelling
Stichting Nationale Milieudatabase