SNM Gebouwde Omgeving

Milieuprestatie en Circulair Bouwen

De leerbundel Milieuprestatie en Circulair Bouwen wordt uitgegeven door de Stichting Nationale Milieudatabase en is primair ontwikkeld voor het onderwijs, maar biedt uitgebreid informatie voor iedereen die zich meer in dit onderwerp wil verdiepen.

De toelichtingen, presentaties, enz. zijn te bekijken en te downloaden door op de link in de tekst te klikken. In de kolom aan de rechterzijde staan alle documenten als een paar complete pakketten klaar om in een ZIP file te downloaden.

Het materiaal is vrij en kosteloos te downloaden om te gebruiken in de lessen van onderwijs instellingen en door andere geinteresseerden. Het materiaal mag naar eigen inzicht worden bewerkt en aangepast. De auteursrechten van het oorspronkelijke  lesmateriaal behoren toe aan de Stichting Nationale Milieudatabase en W/E adviseurs.

Alvorens het materiaal te downloaden en al dan niet aangepast te gebruiken in onderwijssituaties verzoeken wij u ons hiervan een bericht te sturen met vermelding van de onderwijsinstelling waarvoor u het materiaal wilt gebruiken. Daarnaast zijn wij benieuwd naar uw ervaringen met het lespakket. Uw bericht kunt u versturen via mailadres: communicatie@milieudatabase.nl.

 

Het lespakket Milieuprestatie bestaat uit:

 • De docententoelichting

De Docententoelichting Lesbrief Milieuprestatie beschrijft de leerdoelen en eindtermen en geeft een overzicht van relevante websites, publicaties en video’s waarnaar in het lespakket wordt verwezen.

 

 • Presentaties Milieuprestatie.

De basispresentatie biedt een breed scala aan onderwerpen, terwijl de verdiepingspresentaties een specifiek onderwerp belichten.

 1. Basispresentatie Milieuprestatie
 2. Verdiepingspresentatie Adaptiviteit
 3. Verdiepingspresentatie Bio-based materialen
 4. Verdiepingspresentatie Hergebruik en recycling
 5. Verdiepingspresentatie Losmaakbaarheid
 6. Verdiepingspresentatie Milieuprestatie en Energieprestatie

 

 • Opdrachten en oefeningen

De opdrachten en oefeningen zijn gerelateerd aan de basispresentatie. Zie verder de docententoelichting.

 1. Oefening levenscyclusanalyse
 2. Vragen MPG & Bouwbesluit / Antwoorden
 3. Opdracht Verlagen MPG (A)  / (B)  / (C)  /Antwoorden
 4. Opdracht Circulaire Bouweconomie en Innovatie

 

 • Referentieprojecten

De Referentieprojecten zijn bedoeld om met GPR-software MPG-berekeningen te kunnen maken en te kunnen aanpassen. Voor het gebruik van andere software, zie de docententoelichting. Klik in de rechterkolom op de titel om het zipbestand te downloaden.

 

 • Handreikingen.

De handreikingen bieden samen met de verdiepingspresentaties een aanwijzing om in een specifiek thema wegwijs te worden.

 1. Handreiking Adaptiviteit
 2. Handreiking Bio-based materialen
 3. Handreiking Hergebruik en recycling
 4. Handreiking Losmaakbaarheid
 5. Handreiking Milieuprestatie en Energieprestatie

 

 • Achtergrondinformatie

In de Achtergrondinformatie Milieuprestatie zijn relevante publicaties opgenomen, zoals de Bepalingsmethode Milieuprestatie. Een ZIP file met deze publicaties kan in de rechtkolom worden gedownload.

 

Lespakket Milieuprestatie compleet

Het lespakket in zijn geheel, alle hierboven genoemde documenten als een pakketje snel via de in de rechterkolom gegeven ZIP files worden gedownload.