Klimapedia BB

Basis Bouwfysica

Deze leerbundel geeft een introductie op de bouwfysica en is met name gericht op ontwerpers van gebouwen. Hij kan ook worden gebruikt bij het Laboratorium Bouwfysica binnen de pre-master aan de Rotterdamse Academie van Bouwkunst. De leerbundel bevat zelf niet de leerstof maar verwijst ernaar, geeft de route aan. Als basis dient het boek BOUWFYSICA (ThiemeMeulenhoff 8e druk – 2016, ISBN 978 90 06 21499 4). Dat dient dus beschikbaar te zijn. Daarnaast wordt verwezen naar “verdiepingsstof” die rechtstreeks te vinden is in de leerstofmodulen van Klimapedia. Ook wordt waar relevant verwezen naar tools, materiaalgegevens en andere publicaties.

Bij de verschillende onderdelen worden ook vragen ter oefening gegeven. In de loop van de periode september – december worden daarbij ook uitwerkingen toegevoegd.

Bij het bespreken van de stof wordt gewerkt van grof naar fijn, ofwel van het gebouw in zijn omgeving, naar de gebouwschil, ruimten in gebouwen en tenslotte constructies. Waar nodig worden basisprincipes eerst behandeld. Hieruit komt de volgorde voort van de hieronder genoemde onderwerpen. Aan  de linkerzijde van het scherm geeft aanklikken rechtstreeks toegang tot de betreffende pagina’s.

 • Ontwerpen met aandacht voor bouwfysica, binnenmilieu en installaties
 • Gebouw en omgeving: zon, wind en geluid
 • Gebouwschil en ruimten in gebouwen; uitgangspunten warmte, vocht, geluid, licht, ventilatie; bouwfysische werking van constructies
 • Binnenklimaat, luchtkwaliteit en installaties
 • Duurzaam bouwen en energiegebruik
 • Brandveiligheid

In deze hoofdrubrieken wordt een globale inleiding op het onderwerp gegeven met verwijzingen naar pagina’s waar bepaalde basisstof wordt behandeld. Die basisstof bestaat uit:

 • Warmte en vocht – basisbegrippen
 • Zonstraling op terreinen en gebouwen
 • Wind en windhinder
 • Thermische behaaglijkheid
 • Ventilatie en infiltratie
 • Zontoetreding en zonwering
 • Verlichting daglicht/kunstlicht
 • Warmtehuishouding van vertrekken en gebouwen / energieprestatie
 • Geluid – basisbegrippen
 • Geluid in ruimten
 • Geluidisolatie binnen een gebouw en geluidwering van de gevel

Bij de stof worden ook bij veel onderdelen in de tekst links gegeven naar verdiepingsmodulen, presentaties en vraagstukken, in een versie zonder en een mét uitwerking (naar mate het programma aan de RAvB vordert). Al deze links staan ook netjes onder elkaar in de rechterkolom op het scherm.

N.B. Mocht een document (ppt of dergelijke) niet vanzelf openen, download het dan eerst (rechtermuisknop en dan “save as”) en open het rechtstreeks in het betreffende programma.

In bijgaande pdf “te bestuderen stof” wordt aangegeven welke hoofdstukken/paragrafen van het boek echt bij de basisstof horen en moeten worden bestudeerd en welke in ieder geval gelezen zouden moeten worden. Daarnaast zijn er nog hoofdstukken die een verdere uitwerking geven en die als de basisstof inmiddels bekend is makkelijk zelfstandig kunnen worden bestudeerd.

Via de volgende link vind je een presentatie ter inleiding op Basis Bouwfysica.

Deze leerbundel is gedurende de periode september-december 2017 opgebouwd rond een introductie in de Bouwfysica in een pre-master bij de Rotterdamse Academie van Bouwkunst. Deze leerbundel is bedoeld om architecten/bouwkundigen een aantal basisprincipes van de Bouwfysica aan te reiken die van belang zijn bij het ontwerp vanaf het allereerste begin en bij de verdere uitwerking ervan.

Reacties, opmerkingen en wensen voor verdere uitwerking zijn welkom op kees@aacee.nl

Kees (ir. A.C.) van der Linden

AaCee Bouwen en Milieu (www.aacee.nl/bouw)

instelling
Stichting Kennisbank Bouwfysica [Klimapedia]
media