Handleiding

Leerbundels

Kies in de admin balk (de bovenste zwarte balk) onder  Nieuw voor de optie Leerbundel. Geef in het eerste veld (‘titel hier invoeren’) de naam van de leerbundel op. Kies voor een relevante, leesbare naam. In het grote tekstvak eronder kan je een toelichting geven op de inhoud van de leerbundel. Deze toelichting is zichtbaar op de individuele pagina van de leerbundel.

  1. In het veld leerbundelcode geef je vakcode op. Dit veld is verplicht.
  2. Onder Modules geef je aan welke modules je aan de leerbundel wilt koppelen. In de linkerkolom staan alle beschikbare modules. Je kunt ook zoeken in de beschikbare modules. Je voegt een module aan de leerbundel toe door op de naam van de module te klikken. De module verschijnt nu in de rechterkolom. Een module verwijderen uit de leerbundel kan door in de rechterkolom op de naam van de betreffende module te klikken. Als er meedere modules aan een leerbundel zijn toegevoegd kan je de volgorde waarin de modules worden gepresenteerd simpel aanpassen door de modules te verslepen naar de gewenste positie.
  3. Onder Media, Links en Referenties kun je aanvullende informatie koppelen aan de leerbundel. Onder Media vallen onder meer afbeeldingen en documenten (Office en PDF). Deze bestanden worden standaard opgenomen in de mediabibliotheek en zijn daarmee ook beschikbaar voor andere onderdelen van Klimapedia. Onder Links geef je een websites op waarnaar je wilt verwijzen. Tenslotte, onder Referenties kan je naar boeken of artikelen verwijzen.
  4. Onder Instelling kan je de (onderwijs)instelling opgeven waaronder de leerbundel valt. Als de gewenste instelling er niet bijstaat neem dan contact op met de beheerder van de site.
  5. In het veld samenvatting kan je een inleidende tekst opgeven. Deze tekst verschijnt op de overzichtspagina met alle leerbundels en is ook zichtbaar in de zoekresultaten.
  6. Aan de rechterkant kan je in het kader Attributen, onder het kopje Hoofd opgeven of de nieuwe leerbundel onder een reeds bestaande leerbundel valt. Indien het een hoogste-niveau leerbundel betreft dan laat je de optie staan op ‘geen hoofd’.

Snel de volgorde van leerbundels bewerken

  1. Navigeer binnen het Dashboard naar Leerbundels in het linker menu. Je ziet nu een overzicht van alle leerbundels.
  2. Leerbundels die onder een andere leerbundel vallen, zgn. subleerbundels, worden direct onder de hoofdleerbundel getoond met – voor de naam.
  3. De volgorde van de subleerbundels die je hier ziet is ook tevens de volgorde in de inhoudsopgave zoals deze op de website wordt getoond bij de hoofdleerbundel. Je kunt hier subleerbundels direct verslepen en zo snel de gewenste volgorde bepalen.