Handleiding

Hier vind je de handleidingen voor het beheren van de website. Maak een keuze uit het menu.

Het toevoegen van een nieuw item of het bewerken van een reeds bestaande item gaat op een nagenoeg gelijk wijze. Voor het toevoegen van nieuwe items kies je in de admin-balk (de zwarte balk boven in beeld) onder Nieuw voor het gewenste item. Om een bestaand item te wijzigen ga je eerst naar de individuele pagina en kies je in de admin-balk voor bericht bewerken.

Ben je klaar? Bevestig dan de wijzingen door op de blauwe knop Publiceren (bij een nieuw bericht) of Bijwerken (bij een bestaand bericht) te klikken in het kader Publicatie aan de rechterkant. In dit kader kan je ook kiezen om het item als concept op te slaan.