Milieuprestatie van gebouwen

Voor dit subthema wordt verwezen naar de “Leerbundel Milieuprestatie en Circulair Bouwen”.