Gebouw en Omgeving

Stedebouwfysica

Gebouwen en de omgeving waar ze onderdeel van zijn, hebben een consante interactie middels verschillende fysische verschijnselen en menselijk gedrag. En wat houden deze interacties precies in? Hoe kan hier naar ontworpen worden? Dat zijn vragen waar dit onderdeel antwoord op geeft.