Handboek bouwfysische kwaliteit gebouwen


Warning: A non-numeric value encountered in /domains/klimapedia.nl/DEFAULT/wp-content/themes/kp2/inc/publications/handboek-bkg/display-content-handboek-bkg-v2-30.php on line 13

Voorwoord

Dit handboek bevat bouwfysische kwaliteitseisen voor gebouwen. Het is echter niet bedoeld om te worden gebruikt als Programma van Eisen. Het programma van eisen wordt voor een specifiek project, of generiek, opgesteld door een opdrachtgever. Het doel van dit handboek is om hiervoor onderbouwing te geven. Welke eisen kun je stellen? Wat is het doel en het beoogde effect? Wat is de achtergrond/onderbouwing? Op deze vragen wil het Handboek antwoorden geven. Versie 1 van het handboek is geschreven voor kantoorgebouwen. Een dergelijk gebouw kent meerdere gebruiksfuncties. Door het aantal functies uit te breiden, bijvoorbeeld voor leslokalen, sportruimte, e.d., is het Handboek ook bruikbaar voor andere typen gebouwen. De naam is daarom gewijzigd van Handboek Bouwfysische Kwaliteit Kantoren in Handboek Bouwfysische Kwaliteit Gebouwen. Het aantal gebruiksfuncties zal in de loop der tijd verder worden uitgebreid.

Het Handboek geeft niet alleen de ‘beste’ kwaliteitseisen, maar de keuze om de eisen zo vast te stellen dat een verantwoorde Bouwfysische Kwaliteit ontstaat voor het gevraagde doel en bij de beschikbare middelen.

De basis voor dit handboek werd gevormd door publicatie “Wettelijke Eisen en Richtlijnen voor Rijksgebouwen Bouwfysica ” (WERRB). Dit handboek is een uitbreiding en actualisatie die stoelt op de kennis en ervaring van een groot aantal experts van de onderstaande bureaus. Deze vak-experts hebben -belangeloos- deelgenomen in werkgroepen en de klankbordgroep. Tevens hebben diverse leden opgetreden als auteur voor tekstdelen.

Het Rijksvastgoedbedrijf (voorheen Rijksgebouwendienst) heeft door een financiële bijdrage -naast de vakinhoudelijke inbreng- de organisatorische en redactionele werkzaamheden mogelijk gemaakt.

Voor de eerste versie van het handboek (juni 2011) is de eindredactie in opdracht van de NVBV uitgevoerd door ZRI, voor de tweede versie (mei 2016) waren dat Herman Eijdems (P2P-consult) en Jan Geerts (BCD Advies). Voor de updates (januari 2017 en juni 2018) zijn dat Kees van der Linden (AaCee Bouwen en Milieu) en Jan Geerts.

In deze updates is het commentaar van de bureaus op versie 2 verwerkt. Naast een aantal kleinere zaken betreft dit vooral de paragrafen over Luchtdoorlatendheid van de gebouwschil en Thermische behaaglijkheid die zijn aangepast op nieuwe normen en publicaties.

NVBV, juni 2018

Kees (ir. A.C.) van der Linden

sponsors handboek

versie
2.30

uitgave
juni 2018

gerelateerd