Handboek bouwfysische kwaliteit gebouwen [v2.30]

Het “Handboek bouwfysische kwaliteit gebouwen” bestaat sinds 2011. Het kan worden gezien als een voortzetting van de “ Wettelijke Eisen en Richtlijnen voor Rijksgebouwen – Bouwfysica”. Met financiële ondersteuning van de Rijksgebouwendienst, nu Rijksvastgoedbedrijf (RVB) is met medewerking van toonaangevende bouwfysische bureaus een geheel nieuwe uitgave tot stand gekomen onder auspiciën van de Nederlands Vlaamse Bouwfysica Vereniging

Bouwfysische eisen zijn primair gericht op het creëren van een binnenklimaat dat gezond is voor de gebruiker en waarin de mens zijn taken optimaal kan verrichten. Naast een gezond en comfortabel binnenmilieu is het natuurlijk ook van belang om aandacht te besteden aan energiezuinig en duurzaam bouwen. In diverse bronnen (o.a. Bouwbesluit, maar ook in publicaties van bijvoorbeeld SBR en ISSO) zijn eisen respectievelijk richtlijnen opgenomen, die op hun beurt weer gebruik maken van bepalingsmethoden die vastgelegd zijn in normbladen. In het handboek is gekozen om de uitgangspunten en richtlijnen te rangschikken naar de omgevingsfactoren, de gebouwschil en tenslotte de ruimten. Naast het wettelijk verplichte minimumniveau “basis” worden ook niveaus “goed” en “uitstekend” aangegeven voor opdrachtgevers die een hogere kwaliteit nastreven.

Het handboek is in de eerste helft van 2018 voor de tweede keer geheel bijgewerkt (versie 2.30 / juni 2018). Daarbij is naast een groot aantal kleinere verbeteringen en toevoegingen vooral de tekst van de gedeelten over “Luchtdoorlatendheid van de gevel” en “Thermische behaaglijkheid” geheel vernieuwd.

 

Naast de huidige versie van het handboek zijn oudere versies opgenomen in het archief. Handig voor de gevallen waarin het om gebouwen gaat waarvoor het ontwerp is gemaakt op basis van een oudere versie.

versie
2.3

uitgave
juni 2018