versie 2.23 : wijziging tabel 15; versie 2.22 : kleine tekstuele aanpassingen

Handboek bouwfysische kwaliteit gebouwen [v2.23]

Het bouwfysisch programma van eisen (PvE) van het Rijks Vastgoedbedrijf (RVB, voorheen de Rgd; Rijksgebouwendienst) is reeds jarenlang een meetlat voor ontwerpers (architecten en adviseurs) in de bouw. Ook in het hoger onderwijs wordt dit PvE gebruikt als leidraad voor een goed ontwerp.

In 2011 is de eerste versie van het handboek (destijds “Handboek bouwfysische kwaliteit kantoren” geheten) tot stand gekomen onder auspiciën van de Nederlands Vlaamse Bouwfysica Vereniging met medewerking van toonaangevende bouwfysische bureaus. De Rgd heeft de ontwikkeling daarvan mede gefinancierd.

Bouwfysische eisen zijn primair gericht op het creëren van een binnenklimaat dat gezond is voor de gebruiker en waarin de mens zijn taken optimaal kan verrichten. Naast een gezond en comfortabel binnenmilieu is het natuurlijk ook van belang om aandacht te besteden aan energiezuinig en duurzaam bouwen. In diverse bronnen (o.a. Bouwbesluit, maar ook in publicaties van bijvoorbeeld SBR en ISSO) zijn eisen respectievelijk richtlijnen opgenomen. In het handboek is gekozen om deze te rangschikken naar de omgevingsfactoren, de gebouwschil en tenslotte de ruimten. Naast het wettelijk verplichte minimumniveau “basis” worden ook de niveaus “goed” en “uitstekend” aangegeven voor opdrachtgevers die een hogere kwaliteit nastreven.

Het handboek is recent geheel bijgewerkt; er zijn heel veel kleinere aanvullingen en verduidelijkingen aangebracht. Twee aanpassingen die ook echt eisen en aanbevolen waarden betreffen zijn de maximaal toelaatbare energieprestatiecoëfficiënt (epc waarde) en de minimum vereiste waarden voor de warmteweerstand van constructies (Rc), conform Bouwbesluit van 1 januari 2015 en daarnaast de toetsingsdrukken en de toelaatbare luchtdoorlaat bij de luchtdoorlatendheid van de gebouwschil.

Omdat veel van de eisen een wijder toepassingsgebied kennen dan alleen kantoren is in de titel van het handboek het woord “kantoren” vervangen door “gebouwen”.

Naast de huidige versie van het handboek zijn oudere versies opgenomen in het archief. Handig voor de gevallen waarin het om gebouwen gaat waarvoor het ontwerp is gemaakt op basis van een oudere versie.

 

versie
2.23

uitgave
23-03-2018

eindredactie
ir. H. (Herman) H.E.W. Eijdems, P2P-consult