SKB-BFY

Warmte en vocht 1

Inleiding

Aandacht wordt gegeven aan de theoretische achtergronden van warmte-, vocht- en luchttransport. Het begrijpen van de fysische transportverschijnselen krijgt een minstens even belangrijke plaats als het rekenen aan bijvoorbeeld het damptransport of het berekenen van warmteoverdracht door straling. Enkele van de vele (toegepaste) onderwerpen die behandeld worden zijn: warmtetransport door straling en convectie, inwendige condensatie, capillair vochttransport, temperatuurverlaging en condensatie door nachtelijke uitstraling, luchtstroming door spleten en kanalen.

Ook praktische onderwerpen uit de adviespraktijk krijgen een plaats, zoals maatregelen om vochthinder te voorkomen, en de invloed van vochtige kruipruimten op het binnenklimaat in woningen.

Zie voor een uitgebreide beschrijving van leerstof en leerdoelen het hier gegeven (aangepaste) onderdeel Warmte, vocht- en luchttransport uit de opleidingsbeschrijving.

Warmte, vocht- en luchttransport 1 (12 lesuren) – docent Eric van den Ham

Aan de orde komt de basisstof van warmte- en vochttransport

  • warmteoverdracht door geleiding, straling en convectie
  • twee- en driedimensionaal stationair en niet stationair warmtetransport
  • berekenen van warmteweerstand en warmtedoorgang
  • warmteverlies door en temperatuurverloop in constructies
  • gaswetten, waterdamp in de lucht, relatieve vochtigheid, condensatie
  • waterdamptransport in constructies, inwendige condensatie
  • koudebruggen

De leerstof is te vinden in een drietal dictaten. Zie de kolom aan de rechterkant.