SKB-BFY

Stedenbouwfysica

Stedenbouwfysica (12 lesuren) – docent Lourens Aanen.

In deze module wordt met name aandacht gegeven aan windhinder en windgevaar in de gebouwde omgeving. Bij windhinder wordt kort ingegaan op de grenslaagmeteorologie, en uitgebreider op de stroming rond complexe gebouwen. Behandeld wordt wanneer aandacht voor het windklimaat nodig is. De normen en criteria voor windhinder en windgevaar worden onder meer aan de hand van de nieuwe norm NEN 8100 toegelicht. Maatregelen ter verbetering van het windklimaat door aanpassing van het gebouwontwerp en door aanvullende maatregelen in de omgeving worden behandeld. De theorie wordt in de praktijk getoetst middels metingen aan een maquette in een windtunnel. Daarnaast worden achtergrond en toepassing van “Computational Fluid Dynamics” (CFD) voor de bepaling van het windklimaat behandeld.

Tot slot wordt aandacht besteed aan het beoordelen van bezonning en beschaduwing.

Zie voor een uitgebreide beschrijving van leerstof en leerdoelen de betreffende paragraaf in de Opleidingsbeschrijving en de readers hiernaast in de rechterkolom.

 

instelling
Stichting Kennisoverdracht Bouwfysica [SKB]
media