SKB-BFY-Geluid

Geluid 1 (18 lesuren) – docent Constant Hak

In de algemene inleiding over akoestiek wordt de ontwikkeling van de akoestiek beschreven en worden  de verschillende deelgebieden toegelicht.

Zie voor een uitgebreide beschrijving van leerstof en leerdoelen het onderdeel Geluid in de opleidingsbeschrijving.

De grondbeginselen en basisbegrippen worden behandeld in twee readers:

  • Geluid en ruimte
  • Geluid en Constructie

Bij de basisbegrippen wordt de nodige aandacht besteed aan het rekenen met decibels. Onderwerpen als geluiddruk(niveau), vermogen(niveau), oorgevoeligheid, frequentie(banden) worden ook ondersteund door geluiddemo’s.

Bij geluidabsorptie komen naast de nodige definities, onderwerpen als ‘typen absorberende materialen’ en ‘meetmethoden ter bepaling van de absorptie- of reflectiecoëfficiënt in situ of laboratorium’ en het voorspellen van nagalmtijden en geluiddrukniveaus in ruimten aan de orde.

Bij geluidisolatie wordt verschil gemaakt tussen lucht- en contactgeluid. Hierbij vormt het rekenen aan samengestelde constructies en het voorspellen van de luchtgeluidisolatie van homogene en dubbelwandige constructies een belangrijk onderdeel. Daarbij spelen begrippen als massawet, coïncidentie en massa-veer-systemen een belangrijke rol.

De grondregels van zaalakoestiek worden besproken, waarbij ook het gebruik van electro-akoestische installaties aan de orde komt. Subjectieve begrippen als luidheid, galm en helderheid worden gekoppeld aan objectieve parameters en worden vertaald naar ruimtevorm en materiaalgebruik. Spraakverstaanbaarheid speelt een steeds grotere rol bij het formuleren van eisen binnen een bouwkundig project. Aandacht wordt besteed zowel aan het meten als het berekenen van spraakverstaanbaarheid. Het geheel wordt ondersteund door geluiddemo’s. Meet- en rekensoftware betreffende ruimteakoestiek en spraakverstaanbaarheid worden behandeld en ter plaatse gedemonstreerd.

Voor het onderdeel Geluid 1 zijn ook oefenvragen beschikbaar in een versie zonder en een versie met antwoorden.