SKB-BFY

Bouwfysisch detailleren

Bouwfysisch detailleren (9 lesuren) – docent Harry Nieman

De kwaliteit van een bouwwerk wordt vastgelegd in details. Het onderdeel ‘Bouwtechnisch ontwerpen’ gaat over alle aspecten die van belang zijn bij het ontwerpen van een detail.

Daarbij komen de volgende onderwerpen aan de orde:

  • materialen;
  • construeren;
  • maatvoering;
  • 3-dimensionaal ontwerpen;
  • maakbaarheid in de uitvoering;
  • eisen van het Bouwbesluit;
  • bouwfysische aspecten.

Zie voor een volledige omschrijving van leerstof en leerdoelen het betreffende hoofdstuk in de opleidingsbeschrijving.