Klimapedia BB

Ventilatie en infiltratie (luchtdoorlatendheid); zonneschoorsteen

Hoofdstuk 6 van Bouwfysica gaat in op waarom en hoeveel er geventileerd moet worden en op de verschillende manieren waarop dit kan. Denk daarbij aan natuurlijke ventilatie via roosters in de hevel, verticale kanalen, enz. en aan mechanische ventilatie. Bij natuurlijke ventilatie komen de drijvende krachten “wind” en “thermische trek” (schoorsteeneffect) aan de orde. Dit laatste is ook waarop de werking van een zonneschoorsteen is gebaseerd.

Daarnaast wordt aandacht besteed aan de luchtdorlatendheid van de gebouwschil. Lucht moet niet onwillekeurig door allerlei naden en kieren kunnen stromen. Dit veroorzaakt tocht én leidt tot extra (onnodig) energiegebruik voor verwarming (en eventueel koeling).

In de bijgaande presentatie geeft verduidelijking van de principes van ventilatie en de drijvende krachten bij natuurlijke ventilatie.

instelling
Stichting Kennisbank Bouwfysica [Klimapedia]
media