Klimapedia BB

Overige onderwerpen: thermische behaaglijkheid; energieprestatie; WARMTEBALANS; duurzaam bouwen; brandveiligheid

In het boek Bouwfysica komen staan nog vier hoofdfstukken die in deze leerbundel niet verder worden toegelicht:

5. Thermische behaaglijkheid

8. Energie en energieprestatie

9. Duurzaamheid

13. Brandveiligheid

Deze hoofdstukken worden ook ter lezing/bestudering aanbevolen. Met de hiervoor besproken en met presentaties en voorbeeldberekeningen, enz. toegelichte basis stof moeten deze hoofdstukken zeker voldoende toegankelijk zijn.

Warmtebalans en warmte- en koudebehoefte van en gebouw

Een belangrijk onderwerp wordt hier nog nadrukkelijk naar voren gebracht: de “Warmtebalans”. Aan de positieve kant staan de warmtewinsten (zontoetreding, interne warmtelasten zoals verlichting, apparaten, personen) aan de negatieve kant de warmteverliezen (transmissie, ventilatie), tenminste dat is het geval in de winter. In de zomer als het buiten soms warmer is dan binnen kunnen transmissie en ventilatie ook juist warmte toevoeren naar de binnenruimte. Als de balans positief is, is er een warmteoverschot in het gebouw c.q. de ruimte dat door ventilatie en/of door mechanische koeling moet worden afgevoerd. Is de balans negatief, dan moet er verwarmd worden. De momentane warmtebalans laat zien welk vermogen (watt ofwel joule/s) er nodig is voor verwarming of koeling. Om het energiegebruik over een bepaalde periode te vinden moet het vermogen vermenigvuldigd worden met de tijd. Dan vind je het aantal joule dat nodig is. En als je weet dat een m3 aardgas netto globaal 30.000.000 joule oplevert of dat een kWh gelijk staat aan 3.600.000 joule dan kun je uitrekenen hoeveel daarvan er nodig is.

In bijgaande module “Warmtebalans en warmte- en koudebehoefte van een gebouw” wordt een en ander nader uitgewerkt.

 

 

instelling
Stichting Kennisbank Bouwfysica [Klimapedia]
media