Klimapedia BB

Geluid – ruimteakoestiek – geluidisolatie

In dit onderdeel komt geluid in gebouwen aan de orde. We beginnen met een algemeen stukje over wat geluid nu precies is. Zie daarvoor paragraaf 10.1 en 10.2 van Bouwfysica én bijgevoegde presentatie “Inleiding akoestiek” . Deze presentatie is zonder geluid. De presentatie is ook (zie rechterkolom) te downloaden in een zip-file mét geluidfiles.

We vervolgen met “Geluidabsorptie” (paragraaf 10.3 Bouwfysica) en “Akoestiek van de ruimte”(par. 10.4). De presentatie “Akoestiek in ruimten” staat in de rechterkolom ook weer in een variant mét geluid.

Heel veel informatie over Akoestiek in Ruimten vind je ook op de website “Ruimteakoestiek voor architecten”. Deze website is gemaakt en wordt onderhouden door ir. Lau Nijs. Van hem zijn ook de gedeelten in de hierboven genoemde presentaties met geluid.

Tot slot komen we aan Geluidisolatie, hoofdstuk 11 en 12 van het boek. De betreffende presentatie vind je hier “BB Geluidisolatie” en hiernaast in de rechterkolom. Daar ook weer een keer in een versie met geluid.

De stof die voor het onderdeel Geluid als geheel moet worden bestudeerd vind je in hoofdstuk 10 t/m 12 van het boek. Wat het bestuderen betreft gaat het om heel hoofdstuk 10, exclusief de uitgebreide formules in 10.1; die gaan wat te ver. Van hoofdstuk 11 par. 11.1 t/m 11.4 goed doorlezen. Paragraaf 11.5 en 11.6 hoeven niet, die gaan te ver wat betreft de formules. Het belangrijkste, met name richting praktijk is hoofdstuk 12. Dat moet dus goed worden bestudeerd, zie ook de inhoudsopgave waarin e.e.a. is aangegeven.

Ter afsluiting zijn er een aantal vraagstukken die je kunt gebruiken om te zien inhoeverre je je wat van de theorie eigen het gemaakt.