Warmte‐ en Vochttransport in constructies en gebouwen – Hogeschool Rotterdam

Praktische Bouwfysica

In dit dictaat is de basiskennis beschreven die nodig is om een beeld te krijgen van warmte‐ en vocht‐ transport in bouwkundige constructies.

In dit dictaat wordt behandeld:

  1. Warmtetransport in bouwkundige constructies door geleiding, convectie en straling;
  2. De energiebalans van een ruimte;
  3. Vochttransport in bouwkundige constructies;
  4. De vochtbalans van een ruimte.

In het dictaat wordt de theorie omschreven en worden voorbeelden gegeven waarmee het warmte‐ en vochttransport in bouwkundige constructies is te bepalen. In de praktijk zullen deze berekening groten‐ deels met behulp van software worden uitgevoerd. In de colleges zal dit ook worden gedaan, echter de student moet kunnen controleren (via de handmatige methoden) of de met de computer uitgevoerde berekeningen juist zijn.

Dit dictaat is nog in “ontwikkeling”. Enkele hoofstukken zijn daardoor nog beperkt uitgewerkt. Andere hoofdstukken worden in de toekomst nog toegevoegd (comfort, uitwerking van vochttransportmecha‐ nisme zoals optrekkend vocht). Hebt u opmerkingen, correcties en/of aanvullingen, geeft u deze dan door aan uw docent.

In dit dictaat worden geen afleidingen gegevens van formules, daarvoor wordt u naar aanvullende litera‐ tuur verwezen.

 

uitgave
v1.1 d.d. 29‐06‐2016

auteur
ir J.S. (Hans) Bosch