Saxion – Dictaat Brandveiligheid (2017)

Dit dictaat is samengesteld op basis van het lesmateriaal “Brandveiligheid van gebouwen” van het lectoraat Brandveiligheid in de Bouw Saxion Enschede

Uitgave
2017

Auteurs
ing. D. den Boer

ing. R. Burcksen RSE

ir. R.J.M. Hartgerink

ir. R.A.P. van Herpen

ir. E. Janse

ir. B. Kersten

dr. M. Kobes

ing. M.R. Leurink

drs.N. Oberijé

Redactie
ing. D.J. de Boer

ir. R.A.P. van Herpen

M. Kepel

K. Pol

Bewerking
ir. M.A.M. Ammerlaan

ir. A.M.S. Weersink