Niet destructief onderzoek aan monumentale gebouwen

Moderne natuurwetenschappelijke technieken worden nog maar weinig ingezet bij de voorbereiding van een restauratie of van onderhoudswerk. Dat is jammer, want het gebeurt regelmatig dat herstelmaatregelen niet het gewenste effect hebben. Een pleidooi voor het toepassen van natuurwetenschappelijke technieken is daarom op z’n plaats, want hiermee kan meer inzicht in het gebouw en in de schadeprocessen worden verkregen en kunnen adequate herstelmaatregelen worden gekozen. Klik rechtsboven om de pdf te downloaden.

De publicatie is onderdeel van de :  Praktijkboek Instandhouding monumenten, aflevering 8, december 2001

Zie ook S.Heruc “Non-destructieve testing of historical monuments”, ISBN 90-5269-225-4.

auteur(s)
Svebor Heruc e.a.

publicatiedatum
8 december 2001

De publicatie is onderdeel van de :  Praktijkboek Instandhouding monumenten, aflevering 8, december 2001