SKB-BFY

Warmte en vocht 2

Inleiding

Aandacht wordt gegeven aan de theoretische achtergronden van warmte-, vocht- en luchttransport. Het begrijpen van de fysische transportverschijnselen krijgt een minstens even belangrijke plaats als het rekenen aan bijvoorbeeld het damptransport of het berekenen van warmteoverdracht door straling. Enkele van de vele (toegepaste) onderwerpen die behandeld worden zijn: warmtetransport door straling en convectie, inwendige condensatie, capillair vochttransport, temperatuurverlaging en condensatie door nachtelijke uitstraling, luchtstroming door spleten en kanalen.

Ook praktische onderwerpen uit de adviespraktijk krijgen een plaats, zoals maatregelen om vochthinder te voorkomen, en de invloed van vochtige kruipruimten op het binnenklimaat in woningen.

Zie voor een uitgebreide beschrijving van leerstof en leerdoelen het hier gegeven (aangepaste) onderdeel Warmte, vocht- en luchttransport uit de opleidingsbeschrijving.

Warmte, vocht- en luchttransport 2 (21 lesuren) – docent Arjan Pleysier

In dit onderdeel gaat het meer over de praktische toepassing en komen ook andere vormen van vochttransport aan de orde.

  • Water in en op bouwstoffen / capillariteit / hygroscopisch vocht
  • Regendoorslag en optrekkend vocht
  • Diffusieweerstand van samengestelde constructies in de praktijk
  • Drogen van constructies
  • Thermisch en hygrisch binnenklimaat in gebouwen
  • Oppervlaktetemperatuur, temperatuurfactor, schimmelvorming
  • Luchtdoorlatendheid van de bouwconstructie

Studiemateriaal

Zie de readers in de rechterkolom.