SKB-BFY-Verlichting

Verlichting (9 lesuren) – docent Frank Lambregts

Dit onderdeel start met de fysiologie van het oog en de manier waarop de mens licht waarneemt. Daarna volgen de basis van fysische grootheden en eenheden in de verlichtingskunde en de wijze waarop verlichtingssterkte, luminantie en dergelijke worden berekend, gevolgd door de toepassing in de praktijk.

Dagverlichting:

  • normen, richtlijnen, berekeningen
  • beoordeling van daglichttoetreding in de praktijk
  • voorkomen van hinderlijke of niet wenselijke situaties

Kunstlicht:

  • functie, werking en gebruik van lamptypen, polair lichtsterktediagram
  • armatuurkeuze en verlichtingsplan
  • berekeningen ten behoeve van het toepassen van kunstlicht
  • het gebruik van software voor lichtberekeningen

Samenhang tussen kunstverlichting en daglichttoetreding, energiegebruik

  • lichtregelingen en comfort
  • verlichting en energieprestatie

Zie voor een meer uitgebreide beschrijving van leerstof en leerdoelen het hier gegeven onderdeel Verlichting in de opleidingsbeschrijving.

De leerstof bestaat uit de reader “Inleiding in de Verlichtingskunde” van A.J.F. Rutten en een bundeling van 9 modulen uit de Kennisbank Bouwfysica (Klimapedia) de presentatie van Frank Lambregts.

Een excursie naar het bedrijf ETAP in Malle maakt deel uit van de opleiding.