SKB-BFY

Duurzame Klimaatinstallaties

Duurzame klimaat installaties (12 lesuren) – docent Anne Marten de Vries

Comfortinstallaties zoals beschouwd in deze cursus hebben tot doel het comfortabel verblijf van mensen in gebouwen op een duurzame manier mogelijk te maken. Uitgaande van de comfortparameters voor de thermische behaaglijkheid van mensen in relatie tot de uit te voeren taken, worden verschillende principes voor het realiseren van een thermisch binnenklimaat behandeld.

Onderwerpen:

  • verwarmingsinstallaties;
  • ventilatie-installaties;
  • koelinstallaties;
  • leidingsystemen;
  • regelinstallatis

Wat betreft de toe te passen apparaten en systemen komen aan de orde:

  • warmteafgiftesystemen;
  • distributiesystemen (lucht, water);
  • ketels, warmtepompen, koelmachines;

Met name voor de eindapparaten moet het inzicht zover ontwikkeld worden dat voor gestileerde randvoorwaarden een onderbouwde keuze gemaakt kan worden uit een aantal toepassingen.

Daarnaast is het de bedoeling dat de student leert om de principes van ontwerpberekeningen toe te passen op eenvoudige ontwerpsituaties.

Zie voor een volledige omschrijving van leerstof en leerdoelen het betreffende hoofdstuk in de Opleidingsbeschrijving en de readers hiernaast in de rechterkolom.