BENG analyse-tool

Hier is de “BENG Analyse tool” toegevoegd, gemaakt door Saxion hogeschool in samenwerking met Klimapedia. Met deze tool kun je resultaten van vier BENG berekeningen met het programma UNIEC naast elkaar zetten en vergelijken op een aantal aspecten. Daarmee kun je een goed onderbouwde keuze uit verschillende variant oplossingen voor een woning maken.

BENG analyse tool