De wereld van een bouwfysicus

De bouwfysicus aan het werk bij het ontwerpen van gebouwen. Een film van de Nederlands Vlaamse Bouwfysica Vereniging (2010).