Van Bouwbesluit naar Bbl; transponeringstabel

Nu de overheid op 1 januari 2024 de Omgevingswet invoert, vervalt het huidige Bouwbesluit 2012. Dit betekent dat alle bouwvoorschriften voortaan te vinden zijn in het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl).

Naast het aanpassen van de verwijzingen in de ISSO kennisproducten heeft ISSO ook een transponeringstabel gepubliceerd om aan te geven welke oude en nieuwe wetsartikelen met elkaar corresponderen.