Artikel over Losmaakbaarheid in de ISSO Referentiedetails

Losmaakbaarheid is een belangrijke methode om de bouw circulair te maken. ISSO ontwikkelt een methode om de losmaakbaarheid in de Standaard Referentiedetails inzichtelijk te maken.

In dit artikel wordt de methode om Losmaakbaarheid te bepalen en te visualiseren in de ISSO Referentiedetails toegelicht.