Windhinder Dictaat TU Delft / publicatie SBR 1982

Wind en windhinder - basiskennis en handreikingen voor de praktijk

Dit document geeft een goede inleiding op de aspecten die spelen rond wind en windhinder. Het vormt nog steeds een goede basis om inzicht te verkrijgen in dit thema.

Dictaat TU Delft 1982, ook uitgegevens als SBR publicatie.

Auteur Rien (ir. M.) van der Voorden