Wie past er op de wind in onze steden – BOUW 1973

auteur:
ir N. Feis, CTI-TNO Apeldoorn

Blad:
BOUW 1973 – 4 en 6