Ventileren voor dummies

Ten tijde van het plaatsen van deze notitie verschijnen er in het kader van voorkomen van COVID-19 infecties veel, soms ook tegenstrijdige of in ieder geval vaak incomplete verhalen over ventilatie.

Ventileren is ook best een complexe zaak. Deze notitie probeert op een toegankelijke manier aan te geven waar je op moet letten om een goede ventilatie in huis te realiseren.

Nadere vragen of commentaar op deze notitie zijn welkom op kees@aacee.nl.