Toepassing van elektrische stralingsverwarming – energiegebruik

Kees van der Linden, 5 december 2019

In aanvulling op de publicatie “Hoe zit het nu echt met stralingsverwarming” wordt in deze notitie meer concreet ingegaan op de toepassingsmogelijkheden en het energiegebruik. De toepassing komt het meest tot zijn recht daar waar plaatselijk of slechts kortdurend verwarming nodig is. Het energiegebruik ligt altijd een factor 3-5 hoger dan wanneer dezelfde hoeveelheid warmte zou zijn opgewekt via een warmtepomp. Maar voor incidentele of zeer plaatselijke verwarming en in situaties dat het om heel weinig warmte gaat (passief bouw) wordt dit nadeel verkleind doordat er geen complete installatie behoeft te worden opgewarmd. In die situaties vormen de eenvoudige aanleg en de snelle regeling een voordeel.